Àngels, 18, 6a | 08001 BARCELONA | Tel. 93 302 34 43 Fax 93 317 45 04 ccapac@escolacristiana.org

Serveis i activitats
 1. La CCAPAC és

 2. Una entitat constituïda per
  • federacions d’AMPAs d’escoles cristianes
    • FACPA (Barcelona, Sant Feliu i Terrassa)
    • FAMPAEC (Lleida)
    • FAPAMAC (Escoles Maristes)
    • Federació d’AMPAs de l’Escola Pia de Catalunya
  • AMPAs d’escoles cristianes de Girona, Solsona, Tarragona, Tortosa, Vic i Urgell


 3. Finalitats de la CCAPAC
  1. La representació dels pares i mares i de les associacions adherides davant els organismes públics i privats, per a la millora de l’educació i per a un més eficaç exercici de la responsabilitat educadora dels pares i mares.
  2. L’afirmació del drets dels pares a escollir el tipus d’educació que s’haurà de donar a llurs fills, d’acord amb la Declaració Universal dels Drets Humans, la Convenció sobre els Drets de l’Infant de Nacions Unides i els Pactes Internacionals respectius, així com amb la Convenció Europea dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals del Consell d’Europa.
  3. L’afirmació dels principis de l’Escola Cristiana i el suport a la seva presència a Catalunya.
  4. La mútua cooperació entre les entitats membres.


 4. La CCAPAC representa els pares i mares de les associacions vinculades en diferents organismes
  • Patronat de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya
  • Consell Escolar de Catalunya i Consells Escolars territorials
  • Taula de diàleg amb el Departament d’Educació
  • Comissions Escolarització


 5. Activitats i serveis de la CCAPAC
  1.  Trobades
   • Trobada general de pares i mares d’escoles cristianes: FestAMPA
   • Assemblees i trobades de juntes d’APAs
   • Assemblees conjuntes d’APAs i titulars

  2.  Publicacions
   • Info-APAs
    • Circular informativa periòdica que es tramet per correu electrònic als membres de juntes d’APAs federades
    • Es publica també a la pàgina web www.escolacristiana.org/ccapac

   • Opuscles
    • Què cal saber de les associacions de pares d’alumnes
    • Què cal saber dels aspectes jurídics de les AMPAs
    • Què cal saber de les reunions
    • Què cal saber per parlar amb públic
    • Què cal saber [temes per a conferències]
    • 25 anys de la CCAPAC
    • Consells escolars

  3.  Formació
   • Curset de nous dirigents d’AMPAs
   • Cursets monogràfics, conferències o sessions per a membres de les juntes d’AMPAs (dinamització de reunions, comptabilitat,...)
   • Curset per a animadors del programa FEAC (amb la Fundació Escola Cristiana de Catalunya)

  4.  Suport a la formació de pares i mares
   • Col·laboració en l’organització de conferències i activitats formatives per a pares i mares, des de les AMPAs: temes i ponents concertats
   • Col·laboració amb el programa FEAC (família-escola, acció compartida) de la FECC

  5. Informació i assessorament
   • Constitució i funcionament de les AMPAs: redacció o modificació d’estatuts, funcions, drets i deures...
   • Ajuts i subvencions
   • Acció representativa de les AMPAs: Consells escolars, comissions d’escolarització...
   • Activitats de les AMPAs

  6.  Gestoria
   • Tràmits davant dels registre d’associacions
   • Altres actuacions

  7.  Serveis Jurídics
   • Les AMPAs federades a la CCAPAC podran gaudir dels diversos serveis jurídics i especialitzats a través del CESEC de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (prestats per personal propi o a través dels diferents bufets associats) en condicions avantatjoses
   • Àmbits: laboral, societària, administrativa, fiscal, econòmico-financer i comptable

  8.  Web (www.escolacristiana.org/ccapac)
   • Feu-vos usuaris registrats de la pàgina web i obtindreu accés a totes les seccions. Aneu a: “Alta usuari” i faciliteu les dades que us demanin.

Constituïda per les federacions FACPA (Barcelona, Sant Feliu i Terrassa), FAMPAEC (Lleida), FAPAMAC (Escoles Maristes) i AMPAs de Girona, Solsona, Tarragona, Tortosa, Vic i Urgell
Āngels, 18, 6a | 08001 BARCELONA | Tel. 93 302 34 43 | Fax 93 317 45 04
ccapac@escolacristiana.org | www.ampas.cat/