Àngels, 18, 6a | 08001 BARCELONA |Tel. 93 302 34 43 Fax 93 317 45 04 ccapac@escolacristiana.org7a Trobada "AMPAs EN XARXA"


Informació    Inscripció